image
 • ZEYNEP İYİLER
 • EĞİTMEN

Mezun Olunan Okul/Bölüm (Lisans/Y.Lisans/Doktora) : Okan Ün. SBE, İngilizce İşletme

Doktora Tez Konusu: THE MEDIATING ROLE OF BRAND STRENGTH AND SUPPLIER RELATIONS BETWEEN FIRM ORIENTATIONS AND EXPORT PERFORMANCE IN E-RETAILING COMPANIES

Ankara Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Y. Lisans) Ankara Üniversitesi – SBF –Uluslararası İlişkiler (Lisans)

Eğitim Konuları

 • İhracat ve İthalat Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Uluslararası Pazarlama
 • Dijital Pazarlama
 • İhracatta Pazar Araştırması
 • Dış Ticaret İstihbarat Yöntemleri
 • Dünya Ticaretini Etkileyen Mega Trendler
 • İş İletişimi
 • Liderlik Takım Çalışması
 • Ticarette Müzakere Yöntemleri

Şimdiye Kadar Verilen Eğitimler

Okan Üniversitesi İngilizce ve Türkçe Uluslararası Ticaret bölümlerinde 2013-2014 döneminden beri;

a. Marketing Communication and E-Business

b. International Trade

c. Management of Export and Import

d. Trade Negotiation

e. Fundemantals of International Trade

f. Business Development in Internationat Trade

g. Uluslararası Pazarlama,

h. Dış Ticaret Stratejileri,

Sigorta ve Dış Ticaret,

j. Pazarla İletişim ve E-Ticaret Yüksek Lisans programında;

k. Uluslararası Pazarlama,

l. E-Ticaret ve Uluslararası Ticaret Bilişimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı’nda

m. Stratejik Yönetim

n. E-Ticaret derslerini vermektedir.