• LİDERLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
image

LİDERLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

image

Yekta ÖZÖZER

Eğitmen

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Bu eğitimin amacı, “iyi yönetici”den “iyi lider”e uzanan zorlu yolun yapı taşlarının incelenmesi ve değişimin öncüsü olarak liderin rollerinin ele alınmasıdır. Eğitimde “her lider, ancak astlarının ona atfettiği güç kadar güçlüdür” önermesinin eşliğinde liderliğin doğası analiz edilecek ve kurumsal değişimin yönetilmesi üzerinde durulacaktır.

Günümüz iş dünyası, hızla gelişen teknoloji ve bilgi ağıyla, önceki hiçbir dönemle benzerlik göstermeyen, karmaşık iş ağları ve yönetim süreçleriyle biçimlendirilmiş durumdadır. Böyle bir dünyada en yüksek kıymeti, yalnızca belirli bir alanda uzmanlaşmış çalışanlar değil, değişime hızlıca adapte olabilen, hatta değişimin öncüsü olabilen, entelektüel donanımı kuvvetli, nitelikli lider ve yöneticiler görmektedir. Bu eğitim eşliğinde katılımcılar aynı zamanda günümüz yöneticilerinin sahip olması gereken teknik bilgi ve yetkinlikler konusunda da büyük bir ilerleme kaydedecek ve kariyerleri için önemli bir adım atacaktır.

Eğitimin İçeriği:

           

I.GÜN

 Yönetim Düşüncesi Üzerine: İktisadilik, Verimlilik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik

Günümüz yöneticisinin anahtar kavramları

Pazarlama devrimi ve yeni dünya düzeni

Kurum felsefesinden stratejiye

Teknolojinin yönetim anlayışları üzerindeki dönüştürücü etkisi

Yöneticilik ve sosyal psikoloji

Özgün yönetim biçimleri

Pratik İnsan Kaynaklarının eleştirisi ve gelecek

Değişen iş gücü ihtiyacının analizi

Motivasyon Teknikleri

Aidiyet ve Sahiplenme

Otorite, Güç ve Liderlik

Informal Gruplar, Roller ve Çatışma Yönetimi

Liderlik Sırları: Örgüt Yapısına ve “İş”e Göre Liderlik

Geleneksel Yönetim ve Süreçlerle Yönetim

Değişimin Aşamaları ve Yönetimi

Örnek olaylar ve Workshop                                          

 

II. GÜN

Yönetsel Mükemmellik Modeli Üzerine Örnek Olaylar ve Workshop

A.Kişisel Yetkinlikler

Kişisel Farkındalık

Stres Yönetimi

Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme

B. Kişiler Arası Yetkinlikler

Çatışma, Risk ve Kriz Yönetimi

Liderlik ve Motivasyon

Etkili İletişim ve Müşteri Odaklılık

Ekip Yönetimi

C. Örgüt ve Süreçler

Stratejik Planlama

Vizyon Koyma ve Hedeflerle Yönetim

Değişim Yönetimi