• YALIN 6 SİGMA
image

Müşteri memnuniyetini, karlılığı ve iş süreçlerinin verimliliğini artırmada dünyanın önemli kuruluşlarınca uygulanan veriye ve istatistiki analize dayalı bir metodolojidir. Süreçler iyileştirilirken şirketlerin yönetim tarzları ve iş yapış şekilleri de köklü bir şekilde değişir. Başarılı Altı Sigma projeleri ile hatasızlık hedeflenir ve sürdürülebilir sonuçlar elde edilir. Katılımcılar Altı Sigma Proje Yönetim Metodolojisini öğrenirken müşterinin sesi çalışmalarıyla; mevcut süreç çıktılarıyla müşterinin gereksinimleri arasındaki farkı analiz edebilecek, nitelikli süreç çıktısı ve süreç yönetimi yaklaşımında farkındalık yaratacaklardır

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

YALIN 6 SİGMA

İÇERİK

6 Sigma’nın kapsamını aktarmayı ve genel bilgilendirmeyi hedefleyen “6 Sigma Temel Eğitimi” ve “6 Sigma Sarı Kuşak Eğitimi” dışındaki yeşil kuşak ve kara kuşak programlarının kuruluşa özel projelerle sürdürülmesi önerilir. Böylece, üzerinde çalışılan projeler aracılığıyla öğrenme pekişir ve eğitimin geri dönüşü desteklenir. Kalitesizlik maliyetlerini azaltma ve verimlilik arttırma odaklı proje çalışmalarında 6 Sigma adımları TÖAİK (Tanımlama – Ölçme – Analiz- İyileştirme – Kontrol) bir proje metodolojisi olarak devreye alınır.

 • Tanımlama
 • Ölçme
 • Analiz Etme
 • İyileştirme
 • Kontrol

Veri Toplama ve Örneklem Yaklaşımları, Ölçüm Sistemleri Analizi, Grafiksel analizler, Hipotez testleri, Deney Tasarımı Felsefesi, İPK ve Kontrol Planlarının uygulanması konusunda gerekli temel bilgiler ve çok sayıda teknik / istatistiksel araçlardan da nasıl yararlanılacağı katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılır. Yeşil Kuşak veya Kara Kuşak Sertifikası için katılımcıların kendi iş alanlarıyla ilgili projelerini bitirmiş ve sunmuş olması, ayrıca, eğitim sonunda yapılacak sınavda da başarılı olması beklenir. Diğer eğitimlerde katılım belgesi verilir.

Katılımcılar:

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, üretim çalışanları, teknik personel, kalite uzmanları, 6 Sigma projeleri yapılacak bölüm yöneticileri ve çalışanlar.

Eğitim Konuları:

 • 6 Sigma Temel Eğitimi (1- 2 gün)
 • 6 Sigma Sarı Kuşak Eğitimi (3 gün)
 • 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi (12 gün)
 • 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi (20 gün)

Gerekli Ön Bilgi:

Özellikle Yeşil Kuşak ve Kara Kuşak eğitimleri için temel istatistik, temel matematik ve bilgisayar.

6 Sigma Nedir? Sorusuna verilecek cevaplar;

 • Stratejik bir araç…
 • Bir iyileştirme felsefesi …
 • Verimlilik yönetimi aracı…
 • Sürekli gelişme iyileşme…
 • Hepsi…