• İLERİ DÜZEY MS EXCEL EĞİTİMİ
image

Excel programının çalışma mantığının kavraması ve etkili kullanılması amaçlanmaktadır.

image

Semih SUNGUR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

NOT: Katılımcıların eğitime gelirken laptop getirmeleri gerekmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Excel’le Çalışmak
 • Excel Ekranı ve Elemanları
 • Kısayollar ve Hızlı Kullanım Yöntemleri
 • Bu versiyonda Neler Yeni
 • Verilerle çalışmak
 • Farklı Veri giriş ve Zaman kazandıracak Yöntemler
 • Bul, Değiştir, Git ve Özel Git
 • Seriler ve listeler, Özel seriler Oluşturmak
 • Otomatik doldurma ve Hızlı Doldurma
 • Biçimlendirme
 • Sayı türlerini kullanmak (Para birimi, Tarih, Yüzdelik vs.)
 • Özel sayı türleri oluşturmak
 • Stilleri kullanarak tablo ve hücre stili olarak biçimlendirmek
 • Hücreleri gizlemek ve kilitlemek
 • Koşullu biçimlendirme Uygulamak
 • Koşullu biçimlendirmelerde simge ve veri çubukları ile çalışmak
 • Grafikler ile çalışmak
 • Grafik Türleri
 • Verilere uygun Grafik türünü uygulamak
 • Grafikte Satır sütün değiştirmek
 • Gelişmiş Grafik Seçenekleri
 • Hesaplama, Formül Yazma ve Temel İşlevler
 • Formül girmek
 • Formülleri kopyalamak ve kaydırmak
 • Operatörler
 • Formül ve formül çubuğunu kullanarak fonksiyon yazmak (SUM, MAX, MIN, COUNT)
 • Sık Kullanılan Fonksiyonlar
 • Formüllerde Mutlak ve Göreli Adres Kullanmak
 • Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
 • Metin Fonksiyonları (UPPER, LOWER, CONCATENATATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
 • Arama fonksiyonları (LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH)
 • Koşullu fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF)
 • Tarihsel fonksiyonlar (NOW, TODAY, DAY, MONTH, YEAR)
 • Veri Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
 • Verilerle Çalışmak
 • Dış veri alma
 • Sıralama ve Gelişmiş sıralama Seçenekleri
 • Kayıtlara Filtre Uygulamak (Auto Filter, Advanced Filter)
 • Metni Sütunları Bölmek
 • Tekrar Eden Kayıtları Silmek o Veri Girişlerini Sınırlandırmak o Ara ve Alt Toplamlar Almak
 • Gruplama Düğmelerini kullanmak
 • Farklı konumlardan veri birleştirmek (Consolidation)
 • Özet Tabloları Kullanmak
 • Özet tablo alanlarını yerleştirmek
 • Alan Üstbilgilerini Göstermek/Gizlemek,
 • Alan Listelerini Göstermek/Gizlemek
 • Özet Tablolar ile Değer Alanı Ayarları
 • Özet Tablo Seçeneklerini Özelleştirmek
 • Özet Tabloları stillerini kullanarak biçimlendirmek
 • Veri Kaynağını Değiştirmek
 • Verilerdeki değişiklikleri Özet Tabloda Güncellemek
 • Özet Verileri Sıralamak
 • Faklı Tabloları Tek Özet Tabloda göstermek
 • Dilimleyicileri Kullanmak
 • Özet grafik (Pivot Chart) almak
 • Dosya ve Sayfa Düzenleri
 • Şablon dosyalar (Templates) ile çalışmak
 • Güvenlik, şifreleme ve koruma
 • Makrolarla Çalışmaya Başlamak
 • Makro Kaydetme ve çalıştırmak
 • Makro Güvenliğini sağlama
 • Form Kontrol Elemanlarına ve Diğer Excel Nesnelerine Makro atamak