• ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001) İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
image

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılması ve örneklerle pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

image

Nalan ACAR

Eğitmen

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Entegre Yönetim Sistemlerinin 1.taraf denetimlerinde (iç denetim) görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

Amaç

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Standardları’na göre kurulmuş bir entegre sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır

 

İçerik

İş sağlığı ve güvenliği kavramı

Standartta kullanılan terimlerin açılımı

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları

Diğer Standartlarla ilişkiler

OHSAS18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

Çevre Kavramı

Standartta kullanılan terimlerin açılımı

Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi

Çevre yönetim sistem standartları

Diğer Standartlarla ilişkiler

ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

Kalite Kavramı

Standartta kullanılan terimlerin açılımı

Kalite sistemlerinin gelişimi

Kalite sistem standartları

Diğer Standartlarla ilişkiler

Doküman ve kayıt kavramı

Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar

Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar

ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

ISO19011 standardı

Denetim ve denetçi kavramları

Denetim programlanması

Yeterlilik/Uygunluk denetimi

Denetime hazırlık

Denetimin gerçekleştirilmesi

Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

Denetim raporlaması

Takip denetimleri

Düzeltici faaliyetler

Denetimlerin psikolojik boyutları

Denetimde etkin iletişim

Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri

Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar