• KÜRESEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ
image

KÜRESEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ

image

Gülderen SOMAR

Eğitmen

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Küreselleşen bir dünyada pazarlama çabalarının yönetimi bir açıdan kolaylık sağlarken bir diğer açıdan ise içinden çıkılması zor durumları beraberinde getirebilmektedir. Bölgesel ya da yerel alışkanlıklarını sürdürmek isteyen, uluslararası pazarlara açılmak isterken dış pazarların farklılıkları ya da koşullarını göz ardı eden, pazar ya da müşteri odaklılık yerine ürün/ hizmet odaklı olmayı sürdüren, gelişen teknolojileri üretim, dağıtım ve iletişim açısından kullanmaya önem vermeyen işletmelerin küreselleşen dünya içinde pazarlama adına başarılı olabilmeleri, başarılı pazarlama stratejileri geliştirebilmeleri ancak tesadüflere bağlıdır.

Küreselleşme karşısında stratejik seçenekleri geliştiremeyen ve kendilerini doğru konumlandırmayan işletmelerin geleceği çok net değildir (Sheth ve Sisodia, 2009:349). 1.1. Stratejik Pazarlama Planlama Süreci İşletmeler üretim, pazarlama, yönetim, pazar araştırması gibi işletme fonksiyonlarını yerine getirirken pek çok unsuru göz önüne almak zorundadır. 

Planlama, geleceği öngörme sürecidir. Bu süreçte işletme amaçları ve hedefleri belirlenerek gelecekte uygulanacak olan stratejiler ve taktikler tasarlanır. Pazarlama planlaması ise işletme amaçları doğrultusunda hazırlanan ileriye dönük pazarlama hedefleri ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak olan pazarlama stratejileri, taktikleri ve programlarının hazırlanması işlemidir. İşletmelerin stratejik pazarlama planları, firma misyon ve amaçları ile kaynak dağılımına ilişkin işletme planlarına bağlı olarak gelişmektedir.

Planlamanın en başından uzun vadeli büyüme- karlı büyüme yolları ve metodları da örneklerle anlatılacaktır.