• PANDEMİ GÜNLERİNDE FİNANSAL ANALİZ VE MALİYET DÜŞÜRME TEKNİKLERİ
image

Online Eğitim

image

Hakan ŞAKAR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Tanışma, eğitimin amaçları ve içeriği hakkında bilgilendirme,
 • Ülkemizde uygulanmakta olan Vergi Usul Kanunu (VUK) uygulamasıyla, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS-IAS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-IFRS) uygulamaları arasındaki farklar ve ülkemizdeki kayıt sisteminde kullanılmakta olan başlıca muhasebe hesapları üzerinde bu farklılıklara göre yapılması gereken düzeltmelerin açıklaması,
 • Düzeltilmiş finansal tabloların (bilanço, gelir tablosu, vb.) finansal analiz açısından ön incelemesi,
 • Finansal analiz teknikleri
  • Dikey analiz (oran analizi ve yüzde ağırlıklar analizi)
  • Yatay analiz (trend analizi)
 • Finansal analiz sonuçlarının yorumlanması
 • Maliyet düşürme teknikleri
  • Kaynak (pasif) maliyetinin hesaplanması ve kaynak (pasif) maliyetini düşürmek için kullanılabilecek finansal araçlar,
  • Kullanım (aktif) kalemlerin risklerinin hesaplanması ve kullanım (aktif) risklerinin ve risk primlerinin düşürülebilmesi için kullanılabilecek finansal araçlar,
  • Kar priminin hesaplanması ve kar priminin finansal analiz ile bağıntısı,
  • Optimum fiyatlamanın (kaynak maliyeti+risk primleri+kar primi) hesaplanması teknikleri
 • Finansal analiz ve fiyatlamaya ilişkin performans kriterlerinin oluşturulması ve takibi
 • Sorular, yanıtlar, özet ve kapanış

Not: Eğitim katılımcılarına "İşletmelerde Finansal Yönetim ve Denetim Teknikleri" başlıklı kitapçık pdf formatında gönderilecektir.