• İLERİ DÜZEY DIŞ TİCARET
image

Bu eğitimde post finansman, iskonto, akreditif, ödeme şekilleri, kur riskinden korunma yöntemleri, forward, options, sigorta belgeleri ve deniz konşimentoları… Operasyon, satış, pazarlama ve finans kadrolarının herkesten daha iyi bilmeleri gereken deniz konşimentolarının yapısı ve sigorta belgelerinde dikkat edilecek unsurlar her yönü ile ele alınmaktadır. Ayrıca dış ticaret işleminde aklımıza gelmeyecek tüm riskler gerçek vak’alar anlatılarak bu eğitimde işlenecektir. En kötü senaryoda; dış ticarette karşımıza çıkabilecek sorunlar, akreditifli işlemler, rezerv, akreditifteki riskler ile bir akreditifi araç olarak kullanıp yurt dışından post finansman kullanımı, vadeli bir akreditifin iskontosu ve ithalatçı ve ihracatçıların kur risklerinin yönetimlerini amaçlayan bir eğitimdir.

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Kimler Katılmalı

Dış Ticaret Operasyon, Dış Ticaret Pazarlama Finans Bölümü Çalışanları

 

Eğitimin İçeriği

Akreditif (Documentary Letter of Credits)

 • Akreditifli Ödeme, Akreditif Nedir?
 • Akreditifteki Bankalar Riski ve Dış Ticaretteki Avantajları
 • Akreditifin Alıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditifin Satıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditife Katılan Taraflar Ve Aralarındaki İlişkiler
 • Amir (Applicant);
 • Amir Banka (Issuing Bank)
 • Lehtar (Beneficiary)
 • Görevli Banka (Nominated Bank)
 • Teyid Bankası (Confirming Bank)
 • İhbar Bankası (The Advising Bank)
 • Rambursman Banka (The Reimbursing Bank)
 • İştira Bankası ( Negotiation Bank)
 • Akreditif İşleyiş Şeması ve İşlem Adımları
 • Akreditif İşleyiş Şeması – Basit Anlatım
 • Akreditif İşleyiş Şeması – Haritalı ve Uygulamalı
 • ICC 600 – Unıform Rules for Documentary Credıts
 • Akreditif İşlem Adımları –Şekillerle Anlatım
 • Gerçek Akreditif İncelenmesi –  Sight And Confirmed
 • İhracat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • İthalat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Akreditif Analizi ve İhracatçılar İçin Check-List
 • Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar
 • Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük
 • Akreditif Türleri
 • Belgesiz Akreditifler (Clean Credıts)
 • Ticari Akreditifler (Commercıal Letter Of  Credıts)
 • Dönülemez Akreditifler (Irrevocable Credits)
 • Dönülemez Teyitli Akreditifler (Irrevocable Confirmed Credits)
 • Peşin Ödemeli Akreditiler (Advance Payment Credits, Red Clause Credits)
 • Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditifler (Sight Payment Credits)
 • Vadeli Akreditifler (Deferred Payment Credits)
 • Kabul Kredili Akreditifler (Acceptance Credits)
 • Karışık Ödemeli Akreditifler (Mix Payment Credits)
 • İştira Akreditifleri (Negotiable Credits)
 • Sürekli Akreditifler (Evergreen Credits)
 • Rotatif Akreditifler (Revolving Credits)
 • Devredilebilir Akreditifler (Transferable Credits)
 • Karşılıklı Akreditifler (Back-to-Back Credits)
 • Açılıştan İtibaren Akreditifin Geçirdiği Aşamalar ve Akreditif Kapsamındaki Belgelerin İncelenmesi 
 • Akreditif Evraklarında Rezerv
 • Akreditifteki Riskler; Ülke Riski, Mucbir Sebep Riski, Sahtekârlık Riski, Amir Bankanın İflas Etmesi, Malların Noksan veya Kalıtesiz Çıkması, Belgelerin Postadan Geç Gelmesi, Kur Riski, Amirin İflas Etmesi, Akreditif Şartlarına Uymama, İhbar Bankasının Riski, Görevli Banka Riski, Teyid Bankasının Riski, Rambursman Bankasının Riski
 • İthalat ve İhracat Akreditiflerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Vesaik İbraz ve İnceleme Detayları
 • Akreditif Vesaikin Tabi Tutulacağı İşlemler
 • Red Bildiriminin Gönderilmesi
 • Vesaikin Amire Teslim Edilmesi Ve Rezerv
 • Vesaikin Elde (Gönderen Tarafın Emrinde ) Tutulması
 • Teyit Bankası Olmayan Görevli Banka Nezdinde Uygun Bulunursa;
 • Teyit Bankası Nezdinde Uygun Bulunursa;
 • Amir Banka Nezdinde Uygun Bulunursa;

 

Akreditifin İskontosu

 • İskontonun Amacı ve Hangi Halllerde İskonto Yapılır?
 • İskontoya Tabii Tutulacak Akreditifin Özellikleri
 • Hangi Akreditifler İskonto Edilebilir?
 • İskonto Akreditifim Temlik Edilmesi
 • Rezervli Akreditifin İskontosu Olabilir Mi?
 • İskontonun İhracatçıya Yararları
 • İskontoda İşlem Adımları
 • Hangi Akreditifler İskonto Edilebilir?

Post Finansman

 • Postfinansman Nedir?
 • Postfinansmandan Kimler Yararlanır?
 • Postfinansmanda İşlem Adımları
 • Postfinansmanın İthalatçı Tarafından Kullanılması
 • Postfinansmanın Banka Tarafından Kullanılması
 • Postfinansman Gelirinden Nemalanma
 • Postfinansman Vadeleri

 

Vadeli İşlemler (Forward ve Options)

 

 • Forward Nedir
 • Forward İşleminden İthalatçı ve İhracatçının Yararlanması
 • İleri Tarihli Kurun Sabitlenmesi
 • Forward Avantajları ve Dezavantajları
 • Options Nedir
 • Forward İşeminin Kasko Giydirilmiş Hali Options
 • Options Özellikleri
 • Options İşlemin Avantaj ve Dezavantajları

 

Deniz Konşimentoları – Bill Of Ladings

 • Deniz Konişmentosu – Bill of Lading
 • Deniz Konişmentosunun Tanımı
 • Malların Teslimi ve Yüklenmesi Aşamasında Konişmento
 • Konşimentoda Yükleme
 • Konşimentonun Tanzimi Aşamasına Kadar Geçen Aşamalar
 • Konşimentonun Detaylı İncelenmesi
 • Muvakkat Konişmento (Geçici)
 • Muvakkat Konişmento Bankalar İçin Önemli Midir?
 • Temiz Konişmento İbaresi (Clean On Board)
 • Orıgınal ve Copy Konişmentonun Özellikleri ve Farklılıkları
 • Konşimentoda Taraflar
 • Konşimento Muhteviyatı Mallardan Kim Sorumludur?
 • Konşimento Muhteviyatı Malların Beyan Dışı Olması Ve Riskleri
 • Konşimentoda Yükleyici Beyanı ve Banka Riskleri
 • Bayat Konişmento
 • Tam Takım Konişmento – Full Set Of Bill of Lading
 • Tam Takım Olmayan Konşimentolar Bankalar İçin Risk Unsuru Mudur?
 • Konişmentoda Ciro – Endorsement
 • Konşimentoyu Neden Ciro Ederiz?
 • Konşimento Çeşitleri
 • En Riskli Konşimento – Order
 • Bankalar İçin Kabul Edilebilir Konşimento
 • Gerçek Konşimento İncelemeleri
 • Konşimento İle Mallar Gümrükten Çekilebilir Mi?
 • Ordino Nedir? Konşimentoların Ordino İlişkisi
 • Charter Party Konşimento Neden Risklidir?
 • Charter Party Konşimento Ve Bankaların Riskleri
 • Kaybolan Deniz Konşimentoların Akibeti

 

Sigorta Belgeleri

 • Sigorta Belgesi – Flotan Sigorta – Açıklanması
 • Sigorta Belgesi – Kat’i Sigorta - Açıklanması
 • Sigorta Belgesi – Kat’i Sigorta - Gerçek Belge
 • Flotan Sigorta
 • Sigorta Poliçesi
 • Gerçek Sigorta Poliçesinin Detaylı İncelenmesi
 • Sigorta Poliçesinin Cirosu
 • Gerçek Nakliyat Sigorta Poliçesi
 • Nakliyat Sigortalarında Teminat Türleri 
 • Sigorta Poliçesinin Çeşitleri
 • Hangi Hususlarda Sigortalar Hasar Tazminat Ödemesi Yapmaz?
 • Nakliyat Sigortaları Hakkında Önemli Hususlar
 • Tam Ziya Sigorta (All Lost Insurance)
 • Tam Ziya Sigortanın Özellikleri

 

Dış Ticarette Ödemeler

 • Vesaik Mukabili, Taraflar, İş Akışı
 • Vesaik Mukabili İşlem Ve Şekil
 • Uniform Rules For Collections – URC 522
 • Vesaik Mukabili İşlemde Riskler ve Avantajlar
 • Vesaik Mukabili İşlemde Risk
 • Tahsil Vesaikinin İhracatçı Riskleri
 • Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı Risklerinin Azaltmanın Başlıca Yolları
 • Genel Yapısı Dolayısı ile Tahsil Vesaikinin İhracatçı Açısından Avantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı için Dezavantajları 
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı için Avantajları
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili İşlemde Şekil Adımlar
 • Poliçe (Bill of Exchange), Poliçenin Unsurları, Poliçenin Cirosu
 • Gerçek Poliçe İncelenmesi, Unsurları
 • Poliçede Müşteri Kabulu ve Banka Avali
 • Kabul Kredili Müşteri Kabullu İşlem
 • Kabul Kredili Banka Avalli İşlem
 • Bankanın Aval Verdiği Bir Poliçe Protesto Edilebilir Mi? Riskleri Nedir?
 • Poliçe İskontosu
 • İskontoda İşlem Adımları, İskonto Mu Kredi Mi?
 • Banka İş Günleri, Ciro, Protesto