• İLİŞKİ YÖNETİMİ VE ETKİLİ İLETİŞİM
image

İlişki yönetimi ve etkili iletişim eğitimi; sosyal ve profesyonel ilişkilerimizde başarılı olmak için davranışlarımızı fark etmek ve yönetebilmek gayesiyle oluşturulmuştur.

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Eğitimin Amacı

İletişim ve ilişki kurma yetkinliği kazanmak.

Karşılaşılan problemlere bir deneyim fırsatı olarak bakabilmek.

İletişim kazalarını öngörebilmek ve tedbir alabilmek.

Doğru iletişim kurma ve sürdürmenin yöntemleri olduğunu deneyimlemek.

Kelimeleri, beden dilini ve duyguları doğru kullanmak.

 

Eğitimin İçeriği

Kişiler arası iletişimi geliştirme ve bu bağlamda inisiyatif kullanma.

Dinleme, anlama, ifade edebilme, fikir birliğine varma ve doğru seçim yapabilme.

İlişkilerde çatışma ve iletişim sorunları her sektörde yaşanabilir. Fakat yeni düşünme biçimleriyle yepyeni kapılar açılabilir.

İletişimi oluşturan temel unsurlara bütünsel yaklaşılır.

Empatik yaklaşımın bize faydaları neler?

Müzakere etme ve uzlaşma sürecinin yönetilmesi için tasarlanan vaka çalışmalarıyla ustalığa doğru ilerlenir.

Motivasyon ve aidiyet duygusu güçlenir.

Hem bireysel hem de kurumsal verimlilik artar.