• ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME ve İÇ DENETÇİ EĞİTİMi
image

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

*Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara TÜV AUSTRIA tarafından hazırlanacak olan İç Denetçi Başarı Sertifikası verilecektir.

Kimler Katılmalı

Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.          

Eğitimin İçeriği

Kalite Kavramı

Standartta kullanılan terimlerin açılımı

Kalite sistemlerinin gelişimi

Kalite sistem standartları

Diğer Standartlarla ilişkiler

Doküman ve kayıt kavramı

Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar

Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar

ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

Uygulama örnekleri

Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

ISO 9001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

ISO19011 standardı

Denetim ve denetçi kavramları

Denetim programlanması

Yeterlilik/Uygunluk denetimi

Denetime hazırlık

Denetimin gerçekleştirilmesi

Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

Denetim raporlaması

Takip denetimleri

Düzeltici faaliyetler

Denetimlerin psikolojik boyutları

Denetimde etkin iletişim

Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri

Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar

Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

ISO 9001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendi