• DIŞ TİCARETTE AKREDİTİFLER VE OPERASYONEL İŞLEYİŞİ
image

Uluslararası ticarette en yaygın ödeme şekillerinden biri olan akreditiflerin yapısı, kullanım alanları, tarafları, bankaların misyonları, akreditifin alıcı ve satıcı açısından risk ve avantajları, akreditif koşullarının irdelenmesi ayrı ayrı ele alınacak, akreditifli ödemelerde yaşanmış gerçek vakaların ele alınacağı bu dersimizde akreditiflerin ne kadar güvenli bir ödeme aracı olup olmadığı konuları ile akreditif açarken, doküman hazırlarken, ve doküman incelerken dikkat edilecek hususlara yer verilecektir. Ayrıca akreditiflerde olmazsa olmaz bir değerli taşıma evrakı olan deniz konşimentolarının yapısı, şekli, risk ve avantajları geniş ve gerçek belgelerle ele alınacaktır. Uluslararası Ticaret Odalarının akreditiflere ilişkin hazırlamış olduğu UCP 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Hükümleri’ne ait temel kurallar sebep sonuç ilişkisi ile incelenecektir. Diğer taraftan bankalardan akreditif açılacağında izlenen yol, teminatlandırma, kredi konuları da bu dersimizde yer almaktadır.

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Eğitimin İçeriği

Akreditifin Olmazsa Olmaz Belgesi Olan Taşıma Belgeleri, Deniz Konşimentosu ve Bankalara Olan Risklerin İncelenmesi

 • Taşıma Belgeleri
 • Deniz Konşimentosu – Bill of Lading
 • Malların Teslim Edilmesi ve Yüklenmesi Aşamasında B/L
 • Temiz Konşimento (Clean On Board)
 • Shipper Adına Tanzimli Gerçek Konşimento
 • Order Adına Tanzimli Gerçek Konşimento
 • İthalatçı Adına Tanzimli Gerçek Konşimento
 • Banka Adına Tanzimli Gerçek Konşimento
 • Malların Teslimi Ve Yüklenmesi Aşamasında Konşimento
 • Shipper – Yükleyici
 • Consignee - Alıcı
 • İhbar Adresi – Notify Party
 • Bayat Konşimento
 • Tam Takım Konşimento
 • Konşimentoda Ciro
 • Konşimento Turleri
 • Charter Party B/L
 • Sigorta Belgeleri
 • Flotan Sigorta
 • Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
 • Sigorta Belgesinde Hakların Devri – Ciro
 • Gerçek Sigorta Belgesi İncelenmesi
 • Tam Ziya Sigorta
 • Tam Ziya Sigortanın Bankalara Getirdiği Riskler
 • Poliçe Örneği - Gerçek Belge
 • Nakliyat Sigortaları Hakkındaki Önemli Hususlar

Akreditif, Akreditifteki Bankalar, Riski ve Dış Ticaretteki Avantajları

 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditif Nedir?
 • ICC – UCP  600 – Uniform Customs And Practice Rules for Documentary Credits
 • Akreditifin Alıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditifin Satıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditife Katılan Taraflar Ve Aralarındaki İlişkiler
 • Amir…………………………..   (Applicant);
 • Amir Banka …………………..(İssuing Bank)
 • Lehtar  ………………………..(Beneficiary)
 • Görevli Banka  …………….(Nominated Bank)
 • Teyit Bankası  ………………(Confirming Bank)
 • İhbar Bankası  ………………(The Advising Bank)
 • İştira Bankası ……………….(Negotiating Bank)
 • Rambursman Banka  ……...(The Reimbursing Bank)
 • Akreditif İşleyiş Şeması
 • En Basit Akreditif
 • Akreditif Şartlı Havaledir
 • Akreditif - Şartlı Havalenin Şartları Neler Olabilir
 • Akreditif ve Ucp 600 Sayılı Bröşürün İlişkilendirilmesi
 • Akreditifin Ödeme Yükümlülükleri
 • Gerçek Akreditif İncelenmesi –  Sight
 • Gerçek Akreditif İnclenmesi – Down Payment, Mixed
 • Akreditif Küşadı Örneği
 • Her Satırda Akreditiften Anladıklarımız ve Anlamadıklarımız
 • İhracat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Akreditifte Rezerv Nedir
 • Akreditifte Rezervli Dökümanların Akibeti
 • Akreditifte Bulunan Rezerv Ve Bankaların Sorumlulukları
 • Akreditifte Gözden Kaçan Rezervler Sonrası Bankaların Riskleri
 • Akreditifte Teyid
 • Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük
 • Akreditifte ile Teyid Arasındaki İlişki ve Bankaların Sorumlulukları
 • Akreditifle İlgili Sahte Evrak Sunulması Halinde Bankaların Riski Ne Olur ve UCP 600 Hükümleri Nedir?

Akreditif Analizi ve İhracatçılar için Check-List

 • Doküman İncelenmesi ve Alınan Sorumluluk
 • Ülke Riski
 • Politik Risk
 • Ekonomik Risk
 • Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar
 • Gerçek Transferable Akreditif Örneği
 • Transferable L/C’de Teminat
 • Transferable L/C’de Bankamızın Sorumlulukları
 • Karşılıklı Akreditifler (Back-to-Back Credits)
 • Back to Back L/C’de Teminat
 • Back to Back L/C’de Bankanın Sorumlulukları
 • Açılıştan İtibaren Akreditifin Geçirdiği Aşamalar Ve Akreditif Kapsamındaki Belgelerin İncelenmesi, Operasyonel İşlemler, Süreç

Akreditifteki Riskler

 • Ülke Riski
 • Mücbir Sebep Riski
 • Sahtekârlık Riski
 • Amir Bankanın İflas Etmesi
 • Malların Noksan veya Kalitesiz Çıkması
 • Belgelerin Postadan Geç Gelmesi
 • Kur Riski
 • Amirin İflas Etmesi
 • Akreditif Şartlarına Uymama / Rezerv
 • İhbar Bankasının Riski
 • Görevli Banka Riski
 • Teyit Bankasının Riski
 • Rambursman Bankasının Riski
 • Ödeme Şekillerinde Uluslararası Yeknesak Kaide Ve Kurallar
 • Uluslararası Yeknesak Kurallar
 • (ICC Yayınları UCP 600) International Chamber and Commerce
 • İthalat ve İhracat Akreditiflerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • İhracat Akreditifleri İçin Dikkat Edilecek Hususlar
 • İthalat Akreditifleri İçin Dikkat Edilecek Hususlar
 • Bir İthalat Akreditifi Dosyası Nasıl Hazırlanır?
 • Vesaik İbraz Ve İnceleme Detayları
 • Genel Olarak Römizdeki Bilgilerin Açıklığı Ve Netliği
 • Kendisine Evrak İbraz Edilen Bankanın Konumu
 • Kreditenin Türü ve Ödeme Şartları
 • Vesaik İnceleme Süreci – Kontrol Listesi-  Check List
 • Ticari Fatura (Commercial Invoice)
 • Poliçe (Draft-Bill Of Exchange)
 • Deniz / Okyanus Konşimentosu (Marine/Ocean Bill Of Lading)
 • Havayolu Taşıma Belgesi (Aırwaybıll)
 • Karayolu, Demiryolu ve İç Suyolu Taşıma Belgeleri (Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents)
 • Charter Party Konşimentosu (Charter Party Bill Of Lading)
 • Kurye ve Posta Alındısı / Makbuzları (Carrier and Post Receipts)
 • Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
 • Menşe Şehadetnamesi (Certificate Of Origin)
 • Ağırlık Listesi / Sertifikası ( Weight List ( Weight Certificate)
 • Koli Listesi ( Packing List )
 • Genel Hükümler
 • Akreditif Vesaikin Tabi Tutulacağı İşlemler
 • Amir Banka Açısından
 • Amire Müracaat Edilmesi
 • Red Bildiriminin Gönderilmesi
 • Vesaikin Amire Teslim Edilmesi
 • Vesaikin Elde (Gönderen Tarafın Emrinde ) Tutulması
 • Görevli/Teyit Bankası Açısından
 • Bir Taraf Nezdinde Uygun Bulunan Vesaikin Yaratacağı Durumlar
 • Teyit Bankası Olmayan Görevli Banka Nezdinde Uygun Bulunursa
 • Teyit Bankası Nezdinde Uygun Bulunursa
 • Amir Banka Nezdinde Uygun Bulunursa