• FİNANSAL YÖNETİM
image

---

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Eğitimin Amacı

Orta ve üst düzey karar vericilerin, finans ve mali işler yönetici ve çalışanlarının, konuya ilgi duyan şirket çalışanlarının temel metodoloji ve uygulamalara sahip olmasını hedefleyen bir eğitimdir.

Eğitimin İçeriği

 • Temel Muhasebe İlkeleri ve Bilgileri
 • Finansal (Mali) Tablolar
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akış Tablosu
 • Finansal Yönetim ve Planlama
  • Proforma Mali Tablolar
  • Net İşletme Sermayesi Hesaplama
  • Nakit Bütçesi ve Bütçe Yönetimi
  • Gelir – Gider – Yatırım Bütçelerinin Belirlenmesi
  • KDV’nin ve Stokların Önemi
 • Finanslama Kararları
  • Yatırım ve Gider Kalemleri Ayrıştırma (CAPEX – OPEX)
  • Yatırımların Aktifleştirilmesi ve Amortisman
  • Başa Baş Noktası Analizi
  • Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı
 • Finansal Analiz Yöntemleri
  • Yatay Dikey Analiz
  • Trend Analizi
  • Mali Analiz
 • Finansal Kontrol
 • Finansal Risk Yönetimi