• AKREDİTİFLER, VESAİK MUKABİLİ İŞLEMLERDE İTHALAT VE İHRACATÇININ RİSK VE AVANTAJLARI
image

AKREDİTİFLER , VESAİK MUKABİLİ İŞLEMLERDE YEKNESAK KURALLAR İLE İTHALAT İHRACATÇININ RİSK VE AVANTAJLARI

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

 

 • DENİZ KONİŞMENTOSU – BILL OF LADING
 • KONŞİMENTOLARIN ORDİNO İLİŞKİSİ
 • ORDİNO NEDİR?
 • GERÇEK KONŞİMENTO BANKA NEZDİNDE İKEN ORDİNO ALINABİLİR Mİ, MALLAR GÜMRÜKTEN ÇEKİLEBİLİR Mİ?
 • CHARTER PARTY KONŞİMENTO VE BANKALARIN RİSKLERİ
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME VE SORUMLULUKLARININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İTHALATÇI VE İHRACATÇI  EN RİSKLİ VEYA EN AN RİSKLİ OLDUĞU DURUMLAR – ŞEKİL
 • VESAİK MUKABİLİ TANIM
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEMEDE TARAFLAR
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEM ADIMLARI
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEM VE ŞEKİL
 • UNIFORM RULES FOR COLLECTIONS – URC 522
 • TAM TAKIM VESAİK MUKABİLİ İHRACAT EVRAKLARININ İNCELENMESİ
 • TAM TAKIM VESAİK MUKABİLİ İTHALAT EVRAKLARININ İNCELENMESİ
 • VESAİK MUKABİLİ GERÇEK RÖMİZ MEKTUBU – SCHEDULE LETTER
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE RİSK
 • RISKLER VE AVANTAJLAR
 • TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI RİSKLERİ
 • TAHSİL VESAİKİNDEN DOĞAN İHRACATÇI RİSKLERİNİN AZALTMANIN BAŞLICA YOLLARI
 • GENEL YAPISI DOLAYISI İLE TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI AÇISINDAN AVANTAJLARI
 • TAHSİL VESAİKİNİN İTHALATÇI İÇİN DEZAVANTAJLARI 
 • TAHSİL VESAİKİNİN İTHALATÇI İÇİN AVANTAJLARI
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEM ADIMLARI
 • UNIFORM RULES FOR COLLECTIONS – URC 522 BRÖŞÜR
 • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE RİSK
 • MALLARIN YÜKLEYİCİ BEYANI VE BANKALARI OLASI RİSKLERİ
 • CHARTER PARTY BILL OF LADING KREDİ TEMİNATI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSKLER.
 • GERÇEK VAK’A ANLATIMI – MALLARIN TESLİM ALINMAMASI
 • GERÇEK VAK’A ANLATIMI – GÜMRÜĞÜN MALLARA EL KOYMASI
 • GERÇEK VAK’A ANLATIMI – DIŞ TİCARETTE KREDİNİN BATMASI
 • GERÇEK VAK’ALARDAN ALINACAK SONUÇLAR VE KARŞILIKLI KONTROL  
 • AKREDİTİFLİ ÖDEME
 • AKREDİTİFTEKİ BANKALAR RİSKİ VE DIŞ TİCARETTEKİ AVANTAJLARI
 • AKREDİTİFLİ ÖDEME
 • AKREDİTİF NEDİR?
 • AKREDİTİFİN ALICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI
 • AKREDİTİFİN SATICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI

 

 

 • AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER
 • AMIR (applicant);
 • AMIR BANKA (issuing bank)
 • LEHTAR (Beneficiary)
 • GÖREVLİ BANKA (Nominated bank)
 • TEYİD BANKASI (Confirming Bank)
 • İHBAR BANKASI (The Advising Bank)
 • RAMBURSMAN BANKA (The Reimbursing Bank)
 • İŞTİRA BANKASI ( Negotiation Bank)
 • AKREDİTİF İŞLEYİŞ ŞEMASI VE İŞLEM ADIMLARI
 • AKREDİTİF İŞLEYİŞ ŞEMASI – BASİT ANLATIM
 • AKREDİTİF İŞLEYİŞ ŞEMASI – HARİTALI VE UYGULAMALI
 • ICC 600 – UNIFORM RULES FOR DOCUMENTARY CREDITS
 • AKREDİTİFTE BANKALARIN RİSKİ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN SONA ERER?
 • AKREDİTİFİN OPERASYONEL İŞLEYİŞİ
 • AKREDİTİF İŞLEMİNDE BANKALARIN YAPTIKLARI HATALAR VE SONUÇLARI?
 • İHRACAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?
 • AKREDİTİF İŞLEM ADIMLARI – ŞEKİLLERLE ANLATIM BASİT BİR AKREDİTİF
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCELENMESİ –  SIGHT
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCLENMESİ – DOWN PAYMENT, MIXED
 • AKREDİTİF FORMU ÖRNEĞİ
 • İHRACAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?
 • İTHALAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE GÖRÜLEN YAYGIN SORUNLAR
 • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİFİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR VE AKREDİTİF KAPSAMINDAKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
 • AKREDİTİFTEKİ RİSKLER
 • ÜLKE RİSKİ
 • POLİTİK RİSK
 • EKONOMİK RİSK
 • MUCBİR SEBEP RİSKİ
 • SAHTEKÂRLIK RISKI
 • AMİR BANKANIN İFLAS ETMESİ
 • MALLARIN NOKSAN VEYA KALITESİZ ÇIKMASI
 • BELGELERİN POSTADAN GEÇ GELMESİ
 • KUR RİSKİ
 • AMİRİN İFLAS ETMESİ
 • AKREDİTİF ŞARTLARINA UYMAMA
 • İHBAR BANKASININ RİSKİ
 • GÖREVLİ BANKA RİSKİ
 • TEYİD BANKASININ RİSKİ
 • RAMBURSMAN BANKASININ RİSKİ
 • ÖDEME ŞEKİLLERİNDE ULUSLARARASI YEKNESAK KAİDE VE KURALLAR
 • İTHALAT VE İHRACAT AKRDİTİFLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
 • İHRACAT AKREDİTİFLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • İTHALAT AKREDİTİFLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • VESAİK İBRAZ VE İNCELEME DETAYLARI
 • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK
 • TEYİD İŞLEMİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
 • GERÇEK VAK’A ANLATIMI – AKREDİTİFTE EVRAK SAHTECİLİĞİ
 • GERÇEK VAK’A ANLATIMI – AKREDİTİFTE REZERV VE BANKANIN RİSKİ
 • GERÇEK VAK’A ANLATIMI – GÜMRÜK MEVZUATI NOKSANLIĞI
 • GERÇEK VAK’ALARDAN ALINACAK SONUÇLAR VE KARŞILIKLI KONTROL                           
 • BU EĞİTİMDEN ÇIKARTILAN SONUÇ VE TARAFLARIN YAPTIKLARI HATALAR