• RAPORLAMA VE RAPOR SUNUM TEKNİKLERİ
image

Eğitimimiz şirket veya kurum bünyesinde hazırlanan raporların rahat okunabilir ve anlaşılır olmasını belirleyen kuralları anlatabilmek ve öğrenebilmeyi amaçlamaktadır.

image

Sinan BAYRAKTAR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim, araştırma ve geliştirme raporları yanı sıra, denetim ve teftiş elemanlarının yapacakları uygulamalara yönelik yazmaları gereken raporların etkin, verimli, anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde olması ve kurum içi yeknesaklık sağlanabilmesi amacıyla yürütülmektedir.

Bu eğitimde katılımcıya, etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacak, ayrıca düzenlenen raporların talep eden kurum veya kişilere, anlaşılır ve özet sunumunun nasıl düzenleneceği de eğitim kapsamında öğretilecektir.

Kimler Katılmalı:

Raporlama yapan ve etkili iş yazışması yapmak isteyen tüm profesyoneller, satış ve satın alma teklifi veren birim yöneticileri, network uzmanları, sözleşme düzenleyen profesyoneller ile yönetici asistanları

Eğitim İçeriği

Raporlamanın amacı

Gruplama temellerine göre rapor türleri

Etkin raporlama ilkeleri

Rapor hazırlama teknikleri ve uygulama şekilleri

Raporlamadan ve rapordan oluşan beklentilerin belirlenmesi

Raporlama ile iletişim arasındaki bağlantı ve iletişimin rapora etkisi

Raporlamadaki engeller ve okuyucu tanıma

Önemlilik ilkesi

 • Değerlilik ilkesi

 • Mantık ilkesi

 • Rapora duygu yükleme

 • Paragraflama

  Rapor yazmanın aşamaları 5 N 1 K uygulamasının raporlama yönüne etkisi

  Bilgi yönetimi ve rapora etkisi

  Raporlamada kaliteye ulaştıran teknikler ve süreç yönetimi

  Kompozisyon ve doğru yazma kuralları

  Rapor hitap kuralları

  Rapor içerisinde sayıların kullanılması

  ESPAS tekniğinin rapordaki önemi ve uygulaması

  Teknolojik gelişimin raporlama tekniklerine etkisi

  E-Mail ile iletişim ve e-mail yazım kuralları

  Örnek uygulama ve görüşler