• İLERİ DÜZEY MS EXCEL EĞİTİMİ
image

Excel programının çalışma mantığının kavraması ve etkili kullanılması amaçlanmaktadır.

image

Semih SUNGUR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

NOT: Katılımcıların eğitime gelirken laptop getirmeleri gerekmektedir.

EĞİTİM AMACI:

Bu programda katılımcıların, Excel programının çalışma mantığını kavrama, veri girişleri yapma, veriler üzerinde düzenleme, biçimlendirme, çıktı alma ve hesaplamalar yapma, sık kullanılan fonksiyonları kullanarak bilgi ve deneyim sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Excel’le Çalışmak
 • Excel Ekranı ve Elemanları
 • Kısayollar ve Hızlı Kullanım Yöntemleri
 • Bu versiyonda Neler Yeni
 • Verilerle çalışmak
 • Farklı Veri giriş ve Zaman kazandıracak Yöntemler
 • Bul, Değiştir, Git ve Özel Git
 • Seriler ve listeler, Özel seriler Oluşturmak
 • Otomatik doldurma ve Hızlı Doldurma
 • Biçimlendirme
 • Sayı türlerini kullanmak (Para birimi, Tarih, Yüzdelik vs.)
 • Özel sayı türleri oluşturmak
 • Stilleri kullanarak tablo ve hücre stili olarak biçimlendirmek
 • Hücreleri gizlemek ve kilitlemek
 • Koşullu biçimlendirme Uygulamak
 • Koşullu biçimlendirmelerde simge ve veri çubukları ile çalışmak
 • Grafikler ile çalışmak
 • Grafik Türleri
 • Verilere uygun Grafik türünü uygulamak
 • Grafikte Satır sütün değiştirmek
 • Gelişmiş Grafik Seçenekleri
 • Hesaplama, Formül Yazma ve Temel İşlevler
 • Formül girmek
 • Formülleri kopyalamak ve kaydırmak
 • Operatörler
 • Formül ve formül çubuğunu kullanarak fonksiyon yazmak (SUM, MAX, MIN, COUNT)
 • Sık Kullanılan Fonksiyonlar
 • Formüllerde Mutlak ve Göreli Adres Kullanmak
 • Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
 • Metin Fonksiyonları (UPPER, LOWER, CONCATENATATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
 • Arama fonksiyonları (LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH)
 • Koşullu fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF)
 • Tarihsel fonksiyonlar (NOW, TODAY, DAY, MONTH, YEAR)
 • Veri Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
 • Verilerle Çalışmak
 • Dış veri alma
 • Sıralama ve Gelişmiş sıralama Seçenekleri
 • Kayıtlara Filtre Uygulamak (Auto Filter, Advanced Filter)
 • Metni Sütunları Bölmek
 • Tekrar Eden Kayıtları Silmek o Veri Girişlerini Sınırlandırmak o Ara ve Alt Toplamlar Almak
 • Gruplama Düğmelerini kullanmak
 • Farklı konumlardan veri birleştirmek (Consolidation)
 • Özet Tabloları Kullanmak
 • Özet tablo alanlarını yerleştirmek
 • Alan Üstbilgilerini Göstermek/Gizlemek,
 • Alan Listelerini Göstermek/Gizlemek
 • Özet Tablolar ile Değer Alanı Ayarları
 • Özet Tablo Seçeneklerini Özelleştirmek
 • Özet Tabloları stillerini kullanarak biçimlendirmek
 • Veri Kaynağını Değiştirmek
 • Verilerdeki değişiklikleri Özet Tabloda Güncellemek
 • Özet Verileri Sıralamak
 • Faklı Tabloları Tek Özet Tabloda göstermek
 • Dilimleyicileri Kullanmak
 • Özet grafik (Pivot Chart) almak
 • Dosya ve Sayfa Düzenleri
 • Şablon dosyalar (Templates) ile çalışmak
 • Güvenlik, şifreleme ve koruma
 • Makrolarla Çalışmaya Başlamak
 • Makro Kaydetme ve çalıştırmak
 • Makro Güvenliğini sağlama
 • Form Kontrol Elemanlarına ve Diğer Excel Nesnelerine Makro atamak