• STRATEJİK SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
image

Eğitimde Satın alma işlevinin sorumluluğu, yeterli kalite ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslimat plânı ile ham maddenin, donanımın ve malzemenin teslim edilmesi kavramların gerçek örneklerle tanıtılması amaçlanmaktadır.

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Ölçekleri ve faaliyet alanları ne olur ise olsun işletmelerin müşterilerine sundukları nihani ürün veya hizmetlerin girdilerini temin eden faaliyet satınalma. Kalite, teslimat, yenilikçi ürünler ve tedarikçi ilişkileri yönetim performansı ile operasyonel karlılık ve kurum itibarına direkt etki yaratan bir disiplin.

Bu temel faaliyet zaman içinde sadece ürün veya hizmet fiyatına odaklı, operasyonel sipariş işleme ve lojistik akış hareket takip işlevlerinin çok ötesine geçmiş durumda.

KATILIMCI PROFİLİ:    Satınalma ve dış ticaret faaliyetlerini direkt yürüten veya satınalma birimi ile süreç ilişkisinde olan bütçe, üretim, kaynak planlama, depo, muhasebe birimlerinde görevli çalışanlar.

AMAÇ:

Kurum stratejisi ile paralel, tedarik ve tedarikçi ilişkileri stratejileri geliştirerek, satınalma faaliyetini düzenli araştırma-geliştirme, etkin tedarikçi ilişki yönetimi yapabilen, periyodik olarak harcama analiz eden, planlama kabiliyeti ve operasyonel karlılık sorumluluğu yüksek, iş birimleri haline getirmek üzere, etkin ve çapraz fonksiyonel çalışabilen bir satınalma yönetimi için kurumsal ve bireysel kazanılması gerekli temel yetkinlikler ve gelişim alanları paylaşılmaktadır.    

İÇERİK :

 1. Satınalma faaliyetinin değer zinciri içindeki rolü
 2. Satınalma faaliyeti süreçlerine bakış, satınalma yönetim matriksi
 3. Etkin satınalma yönetimi destek araçları, yetkinlikler

 

 1. Satınalma Faaliyetinin Değer Zinciri İçindeki Rolü
 2. Temel Kavramlar 
  • İşletme, Paydaş, Ekonomik Katma Değer
  • Değer Zinciri, Tedarik Zinciri, Operasyon, Lojistik, Satınalma
  • Startejik vs Operasyonel Satınalma, Kategori Yönetimi
  • Tedarik Türleri  
  • Servis Seviyesi Taahhütleri
  • Finans ve muhasebe sistemi masraf kalemleri
 • Fonksiyonel ve organizasyon stratejilerinin entegrasyonu
 • Stratejik satınalmanın organizasyon içindeki yeri ve önemi
 • Satınalma faaliyetlerinin nihani ürün ve hizmet kalite ve maliyetine etkisi
 • Başarı unsurları ve zorluklar

 

 1. Satınalma faaliyeti temel ve destek süreçleri
 • Stratejik Süreç Döngüleri   
  • Satınalma startejileri, hedeflerinin oluşturulması
  • İç Müşteri servis seviyesi belirleme ve yönetimi  
  • Harcama, pareto analizleri ve Segmentasyon
  • Risk yönetimi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetim Süreçleri
  • Harcama gruplarına göre tedarikçi ilişki yönetimi
  • Tedarikçi bulma, seçim, geliştirme
  • Tedarikçi performans yönetimi
 • Taktiksel ve Operasyonel Süreç Döngüleri
  • Planlama, Öngörü
  • Araştırma ve Ürün – Hizmet Geliştirme
  • Kontrat Yönetimi
  • Toplam Edinme Maliyeti
  • Talep ve Sipariş Yönetimi
  • Global alım (ithalat) operasyonel yönetimi
  • Ürün – Hizmet kabul, faturalandırma, ödeme
  • İzlenebilirlik ve raporlama
 1. Etkin satınalma yönetimi destek araçları, yetkinlikler 
 • Kurumsal ve teknolojik yetkinlikler
  • Satınalmanın organizasyon içindeki yeri
  • Kurum kültürü ve etkileri
  • “Güven” ve “İletişim” satınalma sürecine etkileri (kuruma talep edene, tedarikçiye, sistem alt yapsına, veriye, personele...)
  • Startejik Satınalma yeni trendler & Blockcahin
  • Sistem, teknoloji alt yapısı ve kullanım etkinliği 
  • Tedarik gösterge panelleri – Hiyerarşik raporlama
 • Kişisel yetkinlikler  
  • Yeni nesil personel ve yönetici temel yetkinlikler