• TAKIM ÇALIŞMASI VE SİNERJİ
image

Bu eğitimde takım içindeki birey olarak kendi ile ilgili farkındalıklara sahip olacak her katılımcının kendi potansiyelini fark edebilmesi ve ihtiyaç olunan konuda performanslarını yükseltebilmeleri için didaktik bilgiden çok kişisel gelişim alanlarını görmelerine ihtiyaç vardır. Bu sebeple katılımcıların iş süreçlerini koordine edebilmesi esnasında iletişim, biz ruhu ile kolektif düşünebilme, eyleme geçebilme, takımın motivasyonunu, kendi iç motivasyonunu sağlama, sinerji gibi becerilerini gereken seviyeye çıkartabilmeleri için koçluk yaklaşımlarıyla çalışmalar yapılacaktır.

image

Selnur GÜLEK

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

TAKIM ÇALIŞMASI VE SİNERJİ

AMAÇ

Bu eğitimde takım içindeki birey olarak kendi ile ilgili farkındalıklara sahip olacak her katılımcının kendi potansiyelini fark edebilmesi ve ihtiyaç olunan konuda performanslarını yükseltebilmeleri için didaktik bilgiden çok kişisel gelişim alanlarını görmelerine ihtiyaç vardır. Bu sebeple katılımcıların iş süreçlerini koordine edebilmesi esnasında iletişim, biz ruhu ile kolektif düşünebilme, eyleme geçebilme, takımın motivasyonunu, kendi iç motivasyonunu sağlama, sinerji gibi becerilerini gereken seviyeye çıkartabilmeleri için koçluk yaklaşımlarıyla çalışmalar yapılacaktır.

İÇERİK

Birey Olarak Ben Kimim?

Kendinle Tanışma

  • Diğerleri üzerinde bıraktığın etki

  • Ruh hallerin ve duyguların

İnsanı Tanıma - Zihnimizde Neler Oluyor?

  • Takım içinde diğer insanlarla etkileşim

  • Davranışlarımız ve tepkilerimiz nereden kaynaklanıyor?

  • Kişilerin kendi yaklaşım tarzları, insan ilişkilerinde takındıkları tutumlar ve elde ettikleri sonuçlar

  • Takım olarak iş sonuçlarında kişinin kendi payları ve ne ölçüde etkili olduğunun bilinci

İnsanı Tanıma – Algı Yönetimi

  • Kendimizi nasıl algılıyoruz, diğerleri bizi nasıl algılıyor?

  • Aynı takımda aynı olaya farklı pencerelerden nasıl bakıyoruz? Ne algılıyoruz?

  • Kendi ihtiyaçlarımızı fark ettiğimizde düşüncelerimiz nasıl değişiyor?

Diğerlerinin (başkalarının) Farkındalığı

  • Diğerlerinin farkındalığı (başkalarıyla ilgili neyin farkındasın?

   • Diğerlerinin ihtiyacını görmek,

   • Sözsüz verilen sinyallerin farkında olma

   • Durumları diğerinin bakış açısından doğru bir şekilde görmek

   • Diğerlerinin tepkilerini ve yanıtlarını doğru sezmek

  • Diğerlerine değer verilmiş hissettirmek

  • Karşımızdakinin ihtiyaçlarını fark ettiğimizde ne değişiyor? Neleri farklı yapabiliriz?

  • Mesleklerin, teknikten önce insan hayatına hizmet etmesinin farkındalığı

Takım İçindeki Tutum ve Davranışlarda Muhakeme Edebilme

  • Kurum, Müşteri, Çalışan üçgeninde denge

  • Duruşu koruyarak esnek düşünebilme

  • Öğrenen ve gelişen bağlam ile kapsayıcı düşünme

  • Çoklu bakış açısı ile çözüm odaklı olma

Takım Koordinasyon Sürecinde Zih(niyet) – Bağlam - Bakış Açısı

  • Varsayan / Öğrenen bakış açıları

  • Varsayandan öğrenene geçiş, seçenekler ve eylem kararları

  • Takım üyelerinin birbirlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamayı denemesi

Etkin Dinleme Seviyeleri, Derin Dinleme ve Kendini İfade Etme

  • Dinleme ve kendini doğru ifade etme engelleri (Savunma, varsayma, yargılama, savrulma, baskı altında kopukluk vb gibi)

  • Dinleme seviyeleri

  • Duyguları okumak, kalbe temas ve yönetmek

  • Anda kalmak ve odaklanma

  • Empati ve duyarlılık

  • Özgünlük, samimiyet, etkileme ve İkna

İşe Sahip Çıkma ve Öz Sorumluluk

  • İşletmedeki varlığının senin, kurumun ve müşteri için önemi?

  • Sorumluluğundaki işin bir sonraki adımı başka kimi etkiliyor? (etki alanın)

  • Odaklanma ve dikkat ve bunun iş sonuçlarına yansıması

  • İnisiyatif ve sorunu çözme (öz sorumluluk)

  • Takip (öz sorumluluk)

Kolektif Pekiştirme Atölyesi ve Sinerji

  • Öğrenilenlerin Hayatımıza ve İş Yaşamına Ne Oranda Taşınabileceğinin Sorgulanması

  • Elinden gelen değil, elinden gelenin en iyisiyle sen nasıl birisin?

  • İletişimde ulaşmak istediğin en ideal halinin senin için anlamı nedir? (önemi)

  • Senin hangi hedefine hizmet eder?

  • Bunu yapmayı ne kadar istiyorsun? (İstek %?)

  • İnancın ne? (İnanç %?)

  • Bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyacın var?

Final Değerlendirme (Bilmek – Yapmak – Olmak / Akıl – Emek – Yürek)

 • Bu eğitimde kalbinize ve beyninize ne aldınız?

 • Duygu ve düşünce boyutunda neler yaşadınız?

 • Bu farkındalıkla meydana gelecek değişikliklerin diğer insanlar üzerinde yaratacağı olumlu etkileri neler olacak?

 • Bunun için atacağın adımların (Eylemlerin) ne olacak?